Volby členů správní rady Asociace UX 2023

(For English scroll down.)

Zpráva volební komise o volbách správní rady Asociace UX

Volby probíhaly od úterý 21. března do pondělí 27. března 2023. Volili jsme online prostřednictvím nástroje RankedVote. Volby probíhaly systémem pořadových voleb s jedním přenosným hlasem (Wikipedie). Voleb se zúčastnili 104 oprávnění voliči ze 187 členů Asociace UX. Ke zvolení bylo potřeba získat 27 preferenčních hlasů (25 % + 1 hlas). 

Výsledky voleb

 1. Lukáš Marvan aka BoB byl zvolen na tři roky 44 preferenčními hlasy v prvním sčítacím kole.
 2. Tobiáš Vybíral byl zvolen na dva roky 40 preferenčními hlasy v prvním sčítacím kole.
 3. Jan Černý aka chemiX byl zvolen na jeden rok 50 preferenčními hlasy v druhém sčítacím kole.

Kandidát Ján Dugovič zvolen nebyl (10 preferenčních hlasů).

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování jsou k dispozici na webu RankedVote.

Důležité termíny

 • Uzávěrka přihlášek kandidátů: 28. února 2023
 • Představení kandidátů: UX Monday, 7. března 2023
 • Oznámení výsledků: UX Monday, 3. dubna 2023

Pořádáním voleb byla správní radou pověřena volební komise ve složení Petr Bechyně a Martin Kopta.

Děkujeme všem voličům za účast na volbách a končícím členům správní rady za odpovědné vedení Asociace UX v uplynulých pěti letech. Nově zvoleným radním přejeme hodně úspěchů!

Zprávu vypracovali Petr Běchyně a Martin Kopta, dne 3. dubna 2023 v Praze.

Report on the elections to the Board of the Czech UX Association

The elections were held from Tuesday, March 21, to Monday, March 27, 2023. Voting took place online via RankedVote. The elections were conducted using the single transferable vote system (Wikipedia). 104 eligible voters out of 187 association members participated in the election. 27 preferential votes (25 % + 1 vote) were needed to be elected.

Election Results

 • Lukáš Marvan aka BoB was elected for three years with 44 preferential votes in the first counting round.
 • Tobias Vybíral was elected for two years with 40 preferential votes in the first counting round.
 • Jan Černý aka chemiX was elected for one year with 50 preferential votes in the second counting round.

Candidate Ján Dugovič was not elected (10 preferential votes).

Voting Results

The voting results are available on the RankedVote website.

Important Dates

 • Candidate registration deadline: February 28, 2023
 • Presentation of the candidates: UX Monday, 7 March 2023
 • Official announcement of results: UX Monday, April 3, 2023

An election committee composed of Petr Bechyně and Martin Kopta was appointed by the Board to organize the elections.

We would like to thank all the voters for their participation in the elections and the outgoing board members for their responsible leadership of the Association UX over the past five years. We wish the newly elected councilors every success.

Report prepared by Petr Bechyně and Martin Kopta, on April 3, 2023, in Prague.

Poslední tweety