Začínáte s User Experience?

User Experience obvykle chápeme jako zkratku z User Experience Design (zkráceně UxD) - tedy sady technik a metod které lze použít pro návrh nějakého konkrétního uživatelského rozhraní. Je jedno či webové stránky či aplikace. Uživatelské rozhraní se v angličtině označuje termínem User Interface. V USA se můžeme také někdy setkat pojmem Human-Computer Interaction zkráceně HCI. Jak UxD tak HCI označují totéž.

UxD již ušel nějakou cestu a dnes jej nejčastěji chápeme jako souhrn několika sub-disciplín:

  • uživatelského výzkumu (sem spadají rozhovory, on-line výzkumy, focus groups nebo také testování použitelnosti)
  • interakčního designu (IxD se zabývá návrhem konkrétních stránek nebo složitějších interakcí v případě aplikací)
  • informační architektury (IA definuje strukturu informací)
  • vizuálního designu (návrh vzhledu a emocionálního působení pomocí barev, písma a grafických prvků)

V praxi se setkáte se dvěma pojetími návrhu uživatelského prožitku. Jedno pojetí vychází z předpokladu, že návrh uživatelského prožitku je disciplínou, která stojí na strategické úrovni samostatně vedle ostatních oborů, jako je informační architektura, návrh interakce, informační design nebo návrh rozhraní. Druhé pojetí vychází z knihy Jesseho Jamese Garretta The Elements of User Experience a vnímá návrh uživatelského prožitku jako proces, do kterého vstupují další disciplíny. Podle procesního pojetí lze označit všechny profese podílející se na návrhu produktu jako návrháře uživatelského prožitku.

Návrh uživatelského prožitku se často mylně zaměňuje s použitelností (anglicky usability). Míra použitelnosti je bezpochyby součástí uživatelského prožitku, ten se ale neomezuje pouze na použitelnost a zahrnuje širší škálu hledisek. Zkratka UX se často plete s UI. UI znamená uživatelské rozhraní (user interface), tedy jen malou podmnožinu prvků, které tvoří uživatelský prožitek. Dalším častým omylem je zaměňování návrhu uživatelského prožitku s návrhem zaměřeným na uživatele (anglicky user-centered design nebo human-centered design). Zatímco návrh uživatelského prožitku je název oboru, návrh zaměřený na uživatele představuje proces popsaný normou ISO 9241-210:2010.

 

Knihy o UX

Pokud se chcete návrhu uživatelského prožitku věnovat, začněte některou z následujících knih:

Kniha shrnuje postřehy Dona Normana o návrhu běžných věcí z pohledu kognitivní psychologie. Poprvé vyšla v roce 1988, tedy ještě před érou webu a rozmachem návrhu uživatelského prožitku. Přesto byste po ní měli sáhnout nejdříve.

  • Jesse James Garrett: The Elements of User Experience 
  • Kniha vás provede procesem návrhu webu z pohledu uživatelského prožitku. Kniha vyšla poprvé v roce 2002.

Kniha se zábavnou formou zaměřuje na použitelnost webu. Pokud ji budete číst v češtině, nespleťte si ji s další Krugovou knihou Rocket Surgery Made Easy, jež se věnuje uživatelskému testování a CPress ji vydal téměř pod stejným názvem.

Knihy se věnuje aplikaci poznatků z psychologie v designu.

Tenhle soubor návodně pojatých principů návrhu webu skvěle doplní Krugovu příručku Nenuťte uživatele přemýšlet.

Tuhle knížku budou milovat především návrháři na volné noze a designéři pracující v malých týmech.

Jak už název napovídá, kniha je určena především projektovým manažerům, produktovým manažerům a designerům na vedoucích pozicích.

Kniha volí pragmatický přístup k návrhu uživatelského prožitku, a proto se hodí především tam, kde se nedostává zdrojů.

Nikdo po vás nechce, abyste tuto bichli o úctyhodných 968 stránkách přečetli na jeden zátah, jakožto vyčerpávající referenční přírůčka se ovšem hodí do každé knihovny.

Kniha podává srozumitelný návod, jak klást otázky a vést rozhovor s uživateli, aby to mělo smysl.

Přestože kniha nese podtitul Praktický průvodce uživatelským průzkumem, svým rozsahem 576 stran zdatně doprovodí The UX Book. Pokud se pro začátek spokojíte s omezením uživatelského výzkumu jen na testování, kupte si Rocket Surgery Made Easy od Kruga. Jestliže chcete mít jen obecnou představu o uživatelském výzkumu, kupte si Just Enough Research od Eriky Hallové. Nakonec si ale Observing User Experience stejně přečtete.

 

 

Školení, setkání a konference

Čeští UX profesionálové se setkávají především na akcích pořádaných pod hlavičkou Asociace UX. Jejich aktuální přehled najdete v kalendáři akcí. Pokud se chcete vydat na nějaké setkání do zahraničí, zkuste se rozhlédnout na webech Meetup.com nebo Lanyrd. S designery v Bratislavě se můžete potkat na akcích SUX. Při cestách do Berlína nebo do Londýna by bylo chybou vynechat setkání s českými UX designery, kteří zde pracují.

S českými účastníky se potkáte na neformálních akcích, jako jsou UX campy ve Vídni, Berlíně, Kodani nebo v Londýně. Oblíbené jsou také konference Interaction, UXLx, EuroIA, dConstruct, WebVisions nebo Future of Web Design. Když se domluvíte s ostatními členy Asociace UX v diskuzním fóru, můžete ušetřit na dopravě a ubytování.

Pokud uvažujete o školeních a workshopech, pak nejjednodušší cestou je podívat se na doprovodný program konferencí. Zcela samostatnou kapitolou je Usability Week. Zajímavou alternativou ke školením jsou online kurzy. Server Coursera nabízí kurz Human-Computer Interaction (záznam přednášek) vedeným Scottem Klemmerem z University of California v San Diegu.

V češtině můžete absolvovat školení návrhu uživatelského prožitku u Dobrého webu nebo u Prokop software.

Poslední tweety